ติดต่อเรา

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาบนฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
EDU CMU Sandbox
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4201
อีเมล : panadda_ch@cmu.ac.th