ติดต่อเรา

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาบนฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

EDU CMU Sandbox


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4201

-

panadda_ch@cmu.ac.th