คณบดีและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 กันยายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 33 คน
คณบดีและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้มีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งวิธีในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของทางโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ และดร.สุระศักดิ์ เมาเทือกได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษานำร่องในการนำเสนอรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาในครั้งนี้ด้วย